Gynekologická Ambulancia Kežmarok - Gyneta, s.r.o. - MUDr. Adrián Teplica, 4D ultrazvuk, gynekologická ambulancia

Prejsť na obsah

Ak sa chcete zaregistrovať v našej ambulancii postupujte takto:
navštívte nás počas ordinačných hodín v našej ambulancii a zdravotná sestra uzavrie s Vami dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - na počkanie.

Návrat na obsah